לפתיחת חוברת ההתקנה לכל סוגי הדוודים אחזקת המאיץ ותעודת אחריות